duhocduc-iec.edu.vn duhocduc-iec.edu.vn duhocduc-iec.edu.vn duhocduc-iec.edu.vn duhocduc-iec.edu.vn

Nội dung   ››   Dự án điều dưỡng   ››   Tổng quan về dự án điều dưỡng

NHỮNG CÔNG VIỆC CỦA BỘ PHẬN ĐIỀU DƯỠNG TẠI VIỆN DƯỠNG LÃO

Bộ phận điều dưỡng trong Viện dưỡng lão bao gồm:

- Điều dưỡng viên: đã hoàn thành chương trình đào tạo và được cấp bằng nghề điều dưỡng (hệ 3 năm).

- Trợ lý điều dưỡng: đã hoàn thành chương trình đào tạo và được cấp bằng nghề trợ lý điều dưỡng (hệ 1 năm).

- Học viên học nghề hệ 3 năm.

Cùng GCA tìm hiểu về công việc chung của một điều dưỡng viên và phân cấp công việc từng nhóm đối tượng cụ thể trong nhà dưỡng lão của Đức.