duhocduc-iec.edu.vn duhocduc-iec.edu.vn duhocduc-iec.edu.vn duhocduc-iec.edu.vn duhocduc-iec.edu.vn
7 bước du học Đức


Bước 1: Tốt nghiệp THPT quốc gia và thi đỗ 1 trường Đại học tại Việt Nam.
Bước 2 : Học tiếng Đức tối thiểu từ 6-8 tháng
Bước 3 : Đăng ký thi TestAS hoặc phỏng vấn chuyên môn APS
Bước 4 : Gửi hồ sơ sang các trường Đại học tại Đức, xin giấy gọi nhập học
Bước 5: Chứng minh tài chính du học
Bước 6 : Nộp hồ sơ xin thị thực
Bước 7 : Nhận kết quả thị thực và chuẩn bị trước khi bay