duhocduc-iec.edu.vn duhocduc-iec.edu.vn duhocduc-iec.edu.vn duhocduc-iec.edu.vn duhocduc-iec.edu.vn

Nội dung   ››   Đối tác

Trường dự bị tư nhân PSK Leipzig- hợp tác cùng Hà Nội IEC cũng cấp khóa học kiến thức, ngôn ngữ tốt nhất dành cho du học sinh

Trường dự bị tư nhân PSK Leipzig là một trường đào tạo dự bị uy tín tại thành phố Leipzig, bang Sachsen. Từ năm 2006, trường dự bị PSK Leipzig đã hợp tác với công ty TNHH Hà Nội IEC tổ chức thành công các khóa học dự bị cho sinh viên Việt Nam mà trọng tâm đào tạo dự bị khối Khoa học tự nhiên, kỹ thuật (TI) và khối Kinh tế (WW).

Chi tiết
Trường dự bị tư nhân PSK Leipzig

Trường dự bị tư nhân PSK Leipzig là một trường đào tạo dự bị uy tín tại thành phố Leipzig, bang Sachsen. Từ năm 2006, trường dự bị PSK Leipzig đã hợp tác với công ty TNHH Hà Nội IEC tổ chức thành công các khóa học dự bị cho sinh viên Việt Nam mà trọng tâm đào tạo dự bị khối Khoa học tự nhiên, kỹ thuật (TI) và khối Kinh tế (WW).

Chi tiết